Komunikaty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 27.12.2017r.

 

MGOPS.PS.271.3 .2017

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

 

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, dokonał wyboru oferty na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie                       w okresie od 08.01.2018r. do 31.12.2018r.
  2. W terminie składania ofert tj. do 27.12.2017r. do godz. 10.00 Zamawiający otrzymał 1 ofertę złożoną przez PHU Piotr Wzgarda, ul. Opłotki 1, 98-270 Złoczew- koszt posiłku 9,90 zł brutto, która została wybrana.
  3. Uzasadnienie wyboru oferty: firma spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i jako jedyna złożyła ofertę.
  4. Umowa na realizację przedmiotowego zadania będzie zawarta w terminie do 9 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.zloczew.pl

 

 

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Złoczewie

/ - / Małgorzata Łukomska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 190
28 grudnia 2017 12:34 Radosław Radwański - Dodanie zdjęcia [dobra_energia_logo_kopia_bez_napisu.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2017 12:33 Radosław Radwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)