Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia (czwartek) 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia (czwartek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad XLI sesji,

- przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej,

- przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2018 - 2032.

6. Uchwalenie budżetu Gminy Złoczew na 2018 rok.

7. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Złoczewie na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złoczewie na rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Złoczewie na rok 2018.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zmiany Uchwały Nr XXXVI/196/17 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

   - zmian w budżecie Gminy Złoczew na rok 2017,

   - zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/150/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2017 – 2032,

- rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Arkadiusza Wrzoska na działalność Burmistrza Złoczewa,

- planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Złoczewie,

- ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych,

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

 

 

                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                       w Złoczewie

                                                                                                 /-/ Andrzej Konieczny

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2017 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 170
18 grudnia 2017 14:32 Radosław Radwański - Dodanie zdjęcia [herb_nowy.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2017 14:31 Radosław Radwański - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2017 14:30 Radosław Radwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)