Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 26 października (czwartek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXVIII  sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 26 października (czwartek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji,

- przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3.  Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5.Informacja dotycząca utrzymania, remontów ulic miejskich, chodników oraz dróg      powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Złoczew.

6. Informacja dotycząca spraw administracyjno-prawno-własnościowych nieruchomości i gruntów Gminy Złoczew w 2017 r.

7. Informacja Miejsko-Gminnego Komendanta OSP RP w Złoczewie z działalności jednostek za 2016 r.  oraz o stanie zagrożenia ppoż. na terenie Gminy Złoczew.

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 r.

9. Informacja dotycząca utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Złoczew.

10. Sprawozdania Komisji stałych Rady Miejskiej w Złoczewie za 2016 r.

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – dyskusja podjęcie uchwały

-sprawozdanie Komisji Rozwoju Gminy, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych,   Ochrony Praw Obywateli i Środowiska oraz inwentaryzacji Mienia Komunalnego – dyskusja,  podjęcie uchwały,

- sprawozdanie Komisji Samorządu Ładu Publicznego – dyskusja, podjęcie uchwały,

- sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury Sportu i spraw Socjalnych – dyskusja podjęcie uchwały,

- sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Planowania przestrzennego – dyskusja, podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2017 rok,                         

- zmieniająca uchwałę Nr XXVII/150/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2017 – 2032.

- zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Złoczew,

- przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Złoczew,

- wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej,

- nabycia nieruchomości.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

 

 

 

 

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             w Złoczewie

                                                                                                  /-/ Andrzej Konieczny    

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2017 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 146
19 października 2017 15:12 Radosław Radwański - Dodanie zdjęcia [herb_nowy.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2017 15:11 Radosław Radwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)