Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 września (czwartek) 2017 r. o godz. 1000

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXVII  sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 września (czwartek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji,

- przyjęcie protokołu z XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3.  Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.

6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Złoczew za I półrocze 2017 r.

7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Złoczew.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy Złoczew na rok 2017,

- zmieniająca uchwałę Nr XXVII/150/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2017-2032,

- wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złoczew,

- przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złoczew,

- zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             w Złoczewie

                                                                                                  /-/ Andrzej Konieczny    

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2017 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 114
20 września 2017 13:25 Radosław Radwański - Dodanie zdjęcia [herb_nowy.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2017 13:25 Radosław Radwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)