Komunikaty

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Złoczew.

 

Złoczew, dnia 07.07.2017r

 

OBWIESZCZENIE

 

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Złoczew.

 

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Złoczew od dnia 24.07.2017r. do dnia 25.09.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Złoczewie  (Pałac) ul. Szkolna 16 , pokój nr 13, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złoczewie  (8°° - 16°°).

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

W dniach 04.08.2017r. 07.08.2017r. ,16.08.2017r., 21.08.2017r., w godz. od 900 do 1600
w Urzędzie Miejskim w Złoczewie pełnić będą dyżury pracownicy Starostwa Powiatowego w Sieradzu którzy będą udzielać informacji i wyjaśniać niejasności.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2017r.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów
i budynków uzyskanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sieradzu.

Obwieszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 07.07.2017r.

 

Burmistrz Miasta Złoczewa

Jadwiga Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2017 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 95
07 lipca 2017 13:58 Radosław Radwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)