Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Od 10 sierpnia - Urząd Miejski w Złoczewie czynny do 15.00

Szanowni Państwo informujemy, że począwszy od 10 sierpnia br. aż do odwołania Urząd Miejski w Złoczewie będzie czynny w godzinach 8:00 – 15:00 Powyższa decyzja jest podyktowana utrzymującymi się upalnymi temperaturami powietrza. Za utrudnienia przepraszamy. Zastępca Burmistrza Miasta Złoczewa Czesław Pędzik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 31 lipca (piątek) 2015 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XIII sesji; - przyjęcie...

Informacja Burmistrza Miasta Złoczew dot. udzielenia dotacji

Burmistrz Miasta Złoczew informuje, że dnia 19 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Złoczewie podjęła Uchwałę Nr XII/49/15 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Złoczew na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2015 na ten...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 19 czerwca (piątek) 2015 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XII sesji; - przyjęcie...

Wybory ławników

Informacja Burmistrza Miasta Złoczewa W związku z upływającą kadencją ławników informuję, że tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na X sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na X sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 12 maja (wtorek) 2015 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad X sesji; - przyjęcie protokołu...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dotyczące wydania decyzja nr 2 /2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy linii oświetlenia drogowego niskiego napięcia,

Złoczew, dnia 14. 04. 2015 r. Znak: RK.PP.6733.2.2015 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r, poz. 199.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).) zawiadamiam,...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na IX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na IX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 31 marca (wtorek) 2015 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - wręczenie podziękowań za współpracę sołtysom...