Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia (czwartek) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XXII sesji, - przyjęcie...

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej...

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO NA „REMONT ZBIOROWEJ MOGIŁY ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH W 1939 R. USYTUOWANEJ NA CMENTARZU RZYMSKOKATOLICKIM W STOLCU”

Znak: RK.7045.4.2016 Złoczew, dnia 27 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO NA „REMONT ZBIOROWEJ MOGIŁY ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH W 1939 R. USYTUOWANEJ NA CMENTARZU RZYMSKOKATOLICKIM W STOLCU” Burmistrz Miasta Złoczew zaprasza do składania ofert cenowych na remont zbiorowej mogiły żołnierzy...

GMINA ZŁOCZEW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYNAJEM PLACU POD STOISKA GASTRONOMICZNE I HANDLOWE PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH 2016 - przedłużamy termin do 15.07 do godz. 15.00

Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że organizuje dożynki gminne w dniu 21.08.2016 roku, podczas, których wystąpi zespół disco polo „Casandra”, dyskoteka z DJ. W związku z powyższym przyjmujemy oferty na wynajem placu pod stoiska gastronomiczne i handlowe. Stoiska będą zlokalizowane na placu w miejscowości Gronówek...

PRZYCINANIE LAWENDY!

W dniu jutrzejszym zapraszamy wszystkie chętne osoby do uczestnictwa w przycinaniu lawendowych krzewów, znajdujących się przed pałacem. Cięcie jest zabiegiem sezonowym. Wykonuje się go zwykle dwukrotnie w ciągu roku, ale jeżeli potrzeba, można to robić częściej. Pierwsze przycinanie odbywa się obowiązkowo wiosną. Ma na celu usunięcie...

Przyjęto Strategię Rozowju Miasta i Gminy ZŁoczew na lata 2016- 2023

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz353 ) przedkładamy Państwu do zapoznania się następujące dokumenty: Uchwałę o przyjęciu Strategii Rozwoju Miasta...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 23 czerwca (czwartek) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XXI sesji, - przyjęcie...

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 10 czerwca 2016r . w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA Złoczewa o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Złoczew na lata 2016-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Złoczew, dn. 30.05.2016 Znak: RL 0630.09. kms. 2016 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA Złoczewa o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Złoczew na lata 2016-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art....