Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2016-2019.

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Środowiskowego Domu...

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim w latach 2016 – 2019.”

OGŁOSZENIE Na podstawie art.25 ust. 4 i 5 w związku z art.18 ust. pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.), art. 13, art.14, art.15 oraz art. 18 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)...

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI 12 PAŹDZIERNIK – 20 PAŹDZIERNIK 2015

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI 12 PAŹDZIERNIK – 20 PAŹDZIERNIK 2015 Prosimy o wystawienie niżej wymienionych odpadów w dniu objazdu przed posesję do drogi utwardzonej, do której jest swobodny dojazd do godz. 6:00 20 03 07 - Odpady...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złoczewa -o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Cegielniana

Złoczew, dnia 01. 10. 2015 r. Znak: RK.PP.6730.61.2015 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2015r, poz. 199.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).) zawiadamiam,...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 września (poniedziałek) 2015 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XIV sesji; - przyjęcie...

Praca od zaraz!

Jeżeli: Poszukujesz stabilnej pracy z możliwościami rozwoju zawodowego, jesteś osobą energiczną i dokładną, posiadasz uprawnienia na wózki widłowe - mamy ofertę pracy dla Ciebie!!!! POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA : MAGAZYNIER OPERATOR MONTAŻU ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH MŁODSZY OPERATOR MASZYN PRACOWNIK KONTROLI JAKOŚCI Osoby...

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej...