Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Praca od zaraz!

Jeżeli: Poszukujesz stabilnej pracy z możliwościami rozwoju zawodowego, jesteś osobą energiczną i dokładną, posiadasz uprawnienia na wózki widłowe - mamy ofertę pracy dla Ciebie!!!! POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA : MAGAZYNIER OPERATOR MONTAŻU ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH MŁODSZY OPERATOR MASZYN PRACOWNIK KONTROLI JAKOŚCI Osoby...

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej...

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złoczew

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoczew. Finansowane w pełnej wysokości będą koszty obejmujące: - przygotowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do transportu, - transport azbestu i wyrobów zawierających...

Od 10 sierpnia - Urząd Miejski w Złoczewie czynny do 15.00

Szanowni Państwo informujemy, że począwszy od 10 sierpnia br. aż do odwołania Urząd Miejski w Złoczewie będzie czynny w godzinach 8:00 – 15:00 Powyższa decyzja jest podyktowana utrzymującymi się upalnymi temperaturami powietrza. Za utrudnienia przepraszamy. Zastępca Burmistrza Miasta Złoczewa Czesław Pędzik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 31 lipca (piątek) 2015 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XIII sesji; - przyjęcie...

Informacja Burmistrza Miasta Złoczew dot. udzielenia dotacji

Burmistrz Miasta Złoczew informuje, że dnia 19 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Złoczewie podjęła Uchwałę Nr XII/49/15 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Złoczew na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2015 na ten...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 19 czerwca (piątek) 2015 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XII sesji; - przyjęcie...

Wybory ławników

Informacja Burmistrza Miasta Złoczewa W związku z upływającą kadencją ławników informuję, że tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na X sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na X sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 12 maja (wtorek) 2015 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad X sesji; - przyjęcie protokołu...