Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na XIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zapraszamy na XIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia (środa) 2008 r. o godz. 10.00 w sali Pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie...

Przyjmowanie PITów

Zawiadomienie W związku z otrzymanym pismem w dniu 21.04.2008 r. z Urzędu Skarbowego w Sieradzu informujemy, iż w związku z brakiem możliwości personalnych punkt obsługi podatników w zakresie przyjmowania zeznań podatkowych za rok 2007 będzie obsługiwany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie przez pracowników Urzędu...