Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

OGŁOSZENIE Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje, że w dniach od 6 do 9 października 2008 r w godz. od 800 do 1400 w pokoju Nr 2 będą przyjmowane wnioski o wypłatę zasiłku celowego z tytułu szkód spowodowanych przez suszę w 2008 r dla gospodarstw, w których szkody w uprawach rolnych zostały oszacowane...

Grafiki Wołodymyra Czaornobaja w złoczewskim pałacu.

Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie w sobotni wieczór- 27 września 2008r. o godz. 18.00 zaprasza na spotkanie autorskie z ukraińskim artystą Wołodymyrem Czornobajem, które zainauguruje wystawę grafiki tego wielokrotnie nagradzanego twórcy. Słowo o artyście: WOŁODYMYR CZORNOBAJ Urodził się 17 marca 1954 rok we Lwowie....

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW

DECYZJA KOŃCZĄCA Złoczew, dnia 24 września 2008 r. Burmistrz Miasta Złoczew OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Miejskiej w Złoczewie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) z a p r a s z a m na XXIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 19 września (piątek) 2008 r. o godz. 10.00 w sali Pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie...

Najlepsze życzenia!!!

Naszemu Współpracownikowi i Koledze, który w sobotę w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie zawarł związek małżeński serdecznie gratulujemy tej wspaniałej decyzji i życzymy samych, wymarzonych chwil, wielu miodowych dni, wspólnych radości bez trosk, i tego by sprzyjał Wam los a słońce przyświecało...

Nabór wnosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu PFRON - Uczeń na wsi.

UWAGA Gmina Złoczew już po raz drugi planuje przystąpić do realizacji obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie", w związku z czym zawiadamia o uruchomieniu naboru wniosków na: w przypadku uczniów szkół...

bezpłatne szkolenia w ramach projektu BEZ BARIER w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie

Od listopada do końca grudnia 2008r. w Złoczewskim Zespole Szkół Ponadgimnazjanych w Złoczewie w ramach projektu „BEZ BARIER" będą realizowane bezpłatne szkolenia dla osób: - bez zatrudnienia lub poszukujące pracy, długotrwale bezrobotnych, w tym w szczególności kobiety powracające lub wchodzące na rynek pracy...

Stypendia 2008

Urząd Miejski w Złoczewie przystępuje do przyjmowania wniosków w zakresie przyznawania stypendiów szkolnych, które to są świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Przypominamy! Stypendium szkolne przysługuje: uczniom szkół publicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży...

Festyn Zakończenie Wakacji 2008

Miłośników dobrej zabawy zapraszamy w niedzielę do Parku Miejskiego przy Pałacu na festyn „Zakończenie wakacji 2008". W sposób szczególny zapraszamy młodzież, do której kierowany jest program imprezy. Wystąpią min zespoły „Guarana" z Namysłowa oraz „Paweł Nowak & ZA FRIKO" z Łodzi. Atrakcją...

Zaproszenie na Miejsko – Gminne Święto Plonów Złoczew 2 0 0 8

Burmistrz Miasta i Rada Miejska w Złoczewie z a p r a s z a j ą n a Miejsko–Gminne Święto Plonów Złoczew 2008 w dniu 24 sierpnia br. w parku przy pałacu Program : 14:00 – Msza Św. z poświęceniem wieńca dożynkowego w kościele p.w.Św.Andrzeja Ap. w Złoczewie 15:00 – przemarsz korowodu dożynkowego 15:15...