Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o sprzedaży działki przy ulicy Akacjowej w Złoczewie.

O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym. 1)Dz.nr 15/6 o pow. 0,2320 ha,obr.7/ul.Akacjowa/ cena wywoławcza 42 902,- zł - tytuł własności- decyzja komunalizacyjna Wojewody Sieradzkiego Nr G.VII. 7242/42-11/91 z dn. 30 września...

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, który został ogłoszony w 07.03.2017 roku w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, który został ogłoszony w 07.03.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego...

WNIOSKI O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że w dniach 9, 16 i 23 kwietnia 2018 r. w sali sesyjnej urzędu, można będzie uzyskać pomoc techniczną przy wypełnianiu eWniosków. W godzinach od 8 do 16 pracownicy biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będą nadzorować wypełnianie przez rolników wniosków...

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu zaprasza na szkolenie o tematyce: 1. Bioasekuracja gospodarstw i produkcja trzody chlewnej w warunkach zagrożenia afrykańskim pomorem świń. Nowe przepisy obowiązujące od 28 lutego 2018 r., informacje praktyczne przed rozpoczęciem kontroli gospodarstw od kwietnia 2018 r. 2. Zmiana rozporządzenia Ministra...

O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej.

O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej. 1)Dz.nr 292/51 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1 669,- zł wadium – 200,-zł minimalne postąpienie w przetargu – 50,-zł...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 26 marca (poniedziałek) 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XLIV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 26 marca (poniedziałek) 2018 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. 1. Otwarcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie porządku obrad XLIV sesji, - przyjęcie protokołów z XLI,...

Ogłoszenie w sprawie udziału w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.

OGŁOSZENIE w sprawie udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018r. na terenie Gminy...

Straty w uprawach spowodowanych klęską wymarznięcia.

Szanowni Rolnicy, W związku z koniecznością wstępnego oszacowania na terenie Gminy Złoczew strat w uprawach spowodowanych klęską wymarznięcia prosimy rolników z ternu Gminy o zgłaszanie szkód do sołtysów, a rolników z terenu miasta do Urzędu Miejskiego w Złoczewie pokój nr. 13 W zgłoszeniu należy...

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. Ogłoszenie Na podstawie art.11 ust.2 i 13, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2016r. poz.1817 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIX/220/17 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie...

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ !!! od 28 lutego 2018 r. obowiązują nowe zasady bioasekuracji!

UWAGA HODOWCY ŚWIŃ !!! od 28 lutego 2018 r. obowiązują nowe zasady bioasekuracji! W CAŁYM KRAJU NAKAZUJE SIĘ: WYŁOŻENIE MAT DEZYNFEKCYJNYCH przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń: szerokość maty: nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, długość maty:...