Rejestr zmian

21 grudnia 2018 12:46 1 miesiąc temu

Przetargi: Zapytanie ofertowe dot. aktualizacji projektu zagospodarowania terenu i aranżacji zieleni w parku miejskim w Złoczewie.

Dodanie załącznika [odpowiedz_na_pytania_oferentow.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Radosław Radwański

21 grudnia 2018 12:21 1 miesiąc temu

Oświadczenia majątkowe: rok 2018

Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za 2018 .

Autor: Radosław Radwański

21 grudnia 2018 12:21 1 miesiąc temu

Osoby: Czesław Pędzik

Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za 2018 .

Autor: Radosław Radwański

21 grudnia 2018 07:59 1 miesiąc temu

Budżet: U c h w a ł a Nr IV / 273 / 2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej...

Dodanie załącznika [uchwala_w_w_sprawie_bledu_w_uchwale_dotyczacej_opinii_o_projekcie_uch waly_w_sprawie_wieloletniej_prognozy_finansowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Radosław Radwański

18 grudnia 2018 14:09 1 miesiąc temu

18 grudnia 2018 12:57 1 miesiąc temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 244441