Rejestr zmian

12 lipca 2017 10:12 12 dni temu

Przetargi: Gmina Złoczew: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 548208-N-2017 - Roboty budowlane

Dodanie załącznika [suw_unikow_dokumentacja_techniczna.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Katarzyna Marta Sufleta

10 lipca 2017 15:36 13 dni temu

Przetargi: Gmina Złoczew: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 548208-N-2017 - Roboty budowlane

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_oswidczenie_grupa_kapitalowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Katarzyna Marta Sufleta

10 lipca 2017 15:36 13 dni temu

Przetargi: Gmina Złoczew: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 548208-N-2017 - Roboty budowlane

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_oswiadczenie_dot_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania .docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Katarzyna Marta Sufleta

10 lipca 2017 15:35 13 dni temu

Przetargi: Gmina Złoczew: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 548208-N-2017 - Roboty budowlane

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_oswiadczenie_dot_spelnienia_warunkow_udzialu_w_postepo waniu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Katarzyna Marta Sufleta

10 lipca 2017 15:34 13 dni temu

Przetargi: Gmina Złoczew: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 548208-N-2017 - Roboty budowlane

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_formularz_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Katarzyna Marta Sufleta

10 lipca 2017 15:33 13 dni temu

Przetargi: Gmina Złoczew: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Unikowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 548208-N-2017 - Roboty budowlane

Dodanie załącznika [projekt_umowy_suwunikow_na_wykonawstwo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Katarzyna Marta Sufleta

10 lipca 2017 15:32 13 dni temu

10 lipca 2017 15:32 13 dni temu

10 lipca 2017 15:31 13 dni temu

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 98583